โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19

FOLLOWING LONDON: MOSCOW

The Little Black Jacket photo exhibition will open in Moscow on October 20th

More information on thelittleblackjacket.chanel.com

Soundtrack:
Moon Dog "Theme"

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว