โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19

Friday, October 26, 2012

CHANEL IN SYDNEY

The Little Black Jacket exhibition opening film, Sydney, October 25th

Interviews by Jess Blanch

Soundtrack:
Theophilus London “Groove Me”


ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว