โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
00/14
celebrities-review

CELEBRITIES REVIEW

Celebrities at the Spring-Summer 2013 Ready-to-Wear show
Grand Palais, Paris, October 2nd

Photos by Delphine Achard

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว