โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
00/7
sneak-peek--br--boy-chanel-campaign

Thursday, February 16, 2012

SNEAK PEEK
BOY CHANEL CAMPAIGN

Insider pictures from the campaign shoot with Alice Dellal

Photos © Olivier Saillant

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว