โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
00/6
making-of-the-press-kit---the-photos

MAKING OF THE PRESS KIT - THE PHOTOS

Spring-Summer 2012 Haute Couture
Studio 7L, Paris

Photos © Olivier Saillant

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว