คอลเลคชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน
2019 พรี-คอลเลคชั่น

MAKING OF THE PRESS KIT - THE FILM

Spring-Summer 2012 Haute Couture
Studio 7L, Paris

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว