โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
window-shopping

Thursday, December 29, 2011

WINDOW SHOPPING

The decor of the Cruise 2011/12 collection
31 rue Cambon, Paris

Photo © Olivier Saillant

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว