คอลเลคชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน
2019 พรี-คอลเลคชั่น
alice-dellal--br---the-face-of-the-boy-chanel-line
alice-dellal--br---the-face-of-the-boy-chanel-line

ALICE DELLAL
THE FACE OF THE BOY CHANEL LINE

Karl Lagerfeld has chosen Alice Dellal to be the face of the Boy Chanel handbag collection.

The designer had a crush on this unique, charismatic young lady, who is both a model and musician, during a photo shoot several months ago. This previously unforeseen alliance finally became self-evident. Alice Dellal represents the perfect incarnation of all that is unique about the Boy Chanel handbag collection which strives far from conformist notions of femininity.

Ultra-modern, refined and mysterious, Alice Dellal is the latest in the line of Chanel muses, each boasting their own inimitable allure.

The advertising campaign shot by Karl Lagerfeld will be revealed in March 2012.

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว