คอลเลคชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน
2019 พรี-คอลเลคชั่น

RYEO-WON JUNG SEOUL, NOVEMBER 10th

The Korean actress Ryeo-Won Jung at the Chanel Boontheshop event

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว