คอลเลคชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน
2019 พรี-คอลเลคชั่น
window-shopping

WINDOW SHOPPING

The decor of the Fall-Winter 2011/2012 Pre collection
31 rue Cambon, Paris

Photo: Olivier Saillant

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว