โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
00/7
making-of-the-press-kit-4

Wednesday, July 6, 2011

MAKING OF THE PRESS KIT

Fall-Winter 2011/12 Haute Couture
Studio 7L, Paris

Photos: Olivier Saillant

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว