โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
fall-winter-201112-ready-to-wear-interview-with-karl-lagerfeld

Friday, March 11, 2011

FALL-WINTER 2011/12 READY-TO-WEAR
INTERVIEW WITH KARL LAGERFELD

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว