โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
making-of-the-decor-fall-winter-201011-haute-couture

MAKING OF THE DECOR
FALL-WINTER 2010/11 HAUTE COUTURE

Grand Palais, Paris, July 6th

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว