กลไกของ Haute Horlogerie

บทนำ

ภายใน CHANEL Watch Manufacture มีแผนกหนึ่งที่อุทิศเป็นพิเศษให้กับการพัฒนาและประกอบกลไกของ Haute Horlogerie ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอย่างแท้จริงที่อยู่เบื้องหลังผลงานสร้างสรรค์อันไร้ขอบเขต

กลไกของ Haute Horlogerie

คาลิเบอร์ 5 กลไกขับเคลื่อนลำดับที่ 5 ของแบรนด์สำหรับ Haute Horlogerie ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกที่รังสรรค์ขึ้นโดยแผนกนี้ ผลลัพธ์จากการทำงานร่วมกันระหว่างสตูดิโอสร้างสรรค์นาฬิกากับ CHANEL Watch Manufacture นี่คือกลไก Flying Tourbillon รุ่นแรกที่มาพร้อมเพชรเม็ดเดี่ยวซึ่งหมุนอยู่ตรงใจกลาง ความท้าทายอันซับซ้อนที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการผลิตนาฬิการะดับสูง

สตูดิโอนาฬิกาภายใต้การดูแลของ Arnaud Chastaingt คือสตูดิโอที่ออกแบบหลักการพื้นฐานของกลไกใหม่แต่ละรุ่น แนวความคิดเบื้องหลังคาลิเบอร์ 5 คืออัญมณีเชิงกลไก เพชรเม็ดเดี่ยวที่ประดับอยู่ใจกลางกลไก Flying Tourbillon และเผยให้เห็นเหลี่ยมมุมทั้ง 65 ด้านในขณะที่หมุนตามจังหวะของแต่ละวินาที

จากนั้นจึงเริ่มพูดคุยกับทีมนักออกแบบนาฬิกาในแผนกกลไกซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อโปรเจ็กต์พิเศษโดยเฉพาะ ในตอนท้ายของเฟสนี้จะมีการเตรียมข้อมูลจำเพาะที่แม่นยำโดยการสรุปไอเดียตั้งต้นและกำหนดประเภทของกลไก รวมถึงขนาดและความซับซ้อนต่างๆ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่อาจใช้เวลานานถึง 5 ปี

การศึกษาความเป็นไปได้ของโปรเจ็กต์ก่อนจะตามมาด้วยการศึกษารายละเอียดและกระบวนการต่างๆ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มักใช้เวลานานหลายปี โดยวิศวกรจะเป็นผู้ร่างแบบแต่ละส่วนของกลไกคาลิเบอร์รุ่นใหม่ออกมาและประดิษฐ์ชิ้นงานตัวอย่างขึ้น รวมถึงสร้างผัง 3 มิติอย่างละเอียดเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการผลิตและการประกอบชิ้นส่วนตามที่ทีมออกแบบได้เลือกไว้และผ่านการรับรองโดยสตูดิโอสร้างสรรค์นาฬิกาเรียบร้อยแล้ว จากนั้นการผลิตต้นแบบจะเริ่มขึ้น

ตัวอย่างชิ้นแรกของกลไกรุ่นใหม่ที่ใช้งานได้จริงคือต้นแบบที่ทำให้ภาพในจินตนาการของสตูดิโอสร้างสรรค์เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา และยังช่วยตรวจสอบว่ากลไกนั้นตรงตามความต้องการทั้งในด้านประสิทธิภาพและความสวยงามตามที่แบรนด์กำหนด

HAUTE HORLOGERIEการรังสรรค์กลไกแห่งเรือนเวลา

กลไกที่ล้ำสมัยเหล่านี้พัฒนาและประกอบขึ้นโดย CHANEL ทั้งหมด เป็นการแสดงออกถึงทักษะความชำนาญในการผลิตนาฬิกาชั้นเลิศ

พบกับนาฬิกาแบบต่างๆ

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา ดูเพิ่มเติม