คอลเลคชั่น Historic CAMÉLIA

การดูแลนาฬิกาของท่าน

อายุการใช้งานของถ่าน

2 ถึง 4 ปี ขึ้นอยู่กับรุ่น

กลไก

ควอตซ์

ท่านควรนำนาฬิกาของท่านเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บ่อยเพียงใด

ตรวจสอบความสามารถในการกันน้ำทุกๆ 2 ปี (หรือเป็นประจำทุกปีหากสัมผัสกับน้ำบ่อยครั้ง)

ตรวจสอบความสามารถในการทำงานทุกรูปแบบเป็นประจำทุก 4-5 ปี

Water resistance

คุณสมบัติในการกันน้ำของนาฬิกาของท่านได้สลักอยู่ที่ฝาด้านหลังตัวเรือนถัดจากสัญลักษณ์รูปปลา


โดยสัญลักษณ์กันน้ำนี้จะระบุระดับความลึกที่ตัวเรือนจะปกป้องระบบกลไกจากฝุ่น ความชื้น และความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหากนาฬิกาอยู่ใต้น้ำที่ระดับความลึกนั้นๆ มีการใช้ซีลกันน้ำเพื่อให้นาฬิกาสามารถกันน้ำได้ และเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถกันน้ำได้อย่างสม่ำเสมอ เราขอแนะนำให้เปลี่ยนซีลกันน้ำในทุก 2 ปีภายหลังการใช้งานครั้งแรก และควรนำนาฬิกาของท่านไปให้ผู้เชี่ยวชาญของเราทดสอบการกันน้ำทุกปี หากนาฬิกาของท่านสัมผัสกับน้ำทะเลหรือน้ำในสระว่ายน้ำเป็นเวลานาน อย่าปรับที่เม็ดมะยมขณะอยู่ใต้น้ำ เนื่องจากอาจมีน้ำรั่วซึมเข้าไปในตัวเรือนได้ ควรถอดนาฬิกาของท่านก่อนอาบน้ำและก่อนที่จะเข้าห้องซาวน่าหรือสตีม เนื่องจากความร้อน สบู่ และไอน้ำอาจทำให้ซีลกันน้ำเสื่อมสภาพก่อนกำหนด


ถ้ามีรอยน้ำอยู่ใต้คริสตัล แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในนาฬิกาแล้ว และควรนำนาฬิกาไปตรวจเช็คโดยเร็วที่สุด

กลับไปยัง ความสามารถในการกันน้ำ

ในนาฬิกาที่มีกลไกแบบควอตซ์ ถ่านจะจ่ายกำลังให้กับกลไกซึ่งจะสามารถทำงานได้นาน 2-4 ปี ขึ้นอยู่กับรุ่น ถ้าถ่านอ่อนหรือถ่านหมด (เข็มวินาทีกลางบนนาฬิกาบางรุ่นจะเดินเร็วไปหน้าสี่วินาที) เราขอแนะนำให้นำนาฬิกาไปให้ผู้ผลิตนาฬิกาที่มีความเชี่ยวชาญของเราตรวจสอบโดยเร็ว อย่าปล่อยให้ถ่านนาฬิกาของท่านหมด เพราะถ่านอาจรั่วและสร้างความเสียหายต่อระบบกลไกอย่างถาวร

ข้อควรระวัง: ไม่ควรปรับวันที่ในระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 01.00 น.

กลับไปยัง ระบบกลไก

 

อย่าให้นาฬิกาแช่น้ำเพราะอาจทำให้สายเสียหายได้


ให้ใช้เพียงผ้านุ่มที่สะอาดและแห้งทำความสะอาดสายนาฬิกาของท่าน ห้ามใช้สารเคมี เช่น สบู่ แอลกอฮอล์ หรือตัวทำละลาย และหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนน้ำ

กลับไปยัง สาย

Servicing

นาฬิกาข้อมือเป็นหนึ่งในสิ่งของไม่กี่อย่างที่ทำงานตลอดเวลา ดังนั้น เพื่อรักษาความเที่ยงตรงและยืดอายุการใช้งาน ผู้ใช้จึงควรนำนาฬิกาไปเข้ารับบริการตรวจเช็คเป็นประจำจากศูนย์บริการที่ผ่านการรับรองของเรา ซึ่งมีเครื่องมือที่จำเป็นและมีอะไหล่พร้อมให้บริการแก่ท่าน เฉพาะผู้ผลิตนาฬิกาของชาเนลเท่านั้น ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมให้สามารถซ่อมแซม และให้บริการนาฬิกาของท่านได้

กำหนดการที่แนะนำสำหรับการนำนาฬิกาเข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพ:

ทุกๆ 2 ปี: บริการด้านการบำรุงรักษา (รวมขั้นตอนต่อไปนี้):

 • ถอดประกอบนาฬิกา
 • ตรวจสอบกลไก
 • เปลี่ยนถ่าน (นาฬิการะบบควอตซ์) หรือปรับเทียบกลไก (นาฬิการะบบอัตโนมัติ)
 • ถอดประกอบและทำความสะอาดนาฬิกาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์
 • เปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย
 • ประกอบนาฬิกากลับเข้าที่และเปลี่ยนซีลกันน้ำ
 • เปลี่ยนแท่นยึดและน็อต หากจำเป็น
 • ทดสอบความสามารถในการกันน้ำ
 • ตรวจสอบสภาพของสายและตัวล็อค
 • ติดตามตรวจสอบการทำงานเป็นเวลา 48 ชั่วโมงสำหรับนาฬิการะบบควอตซ์, 72 ชั่วโมงสำหรับนาฬิการะบบอัตโนมัติ และ 96 ชั่วโมงสำหรับนาฬิการะบบอัตโนมัติรุ่นโครโนกราฟ

ทุกๆ 4-5 ปี: บริการเต็มรูปแบบ (รวมขั้นตอนต่อไปนี้):

 • ถอดประกอบนาฬิกา
 • กลไกระบบอัตโนมัติ: ถอดประกอบ ทำความสะอาด ไขลาน และปรับเทียบกลไก
 • กลไกแบบควอตซ์: เปลี่ยนกลไกและแบตเตอรี่
 • ถอดประกอบนาฬิกา เปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย
 • ขัดชิ้นส่วนที่เป็นทองคำและเหล็กกล้า
 • ทำความสะอาดส่วนประกอบต่างๆ ด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์
 • ประกอบนาฬิกากลับเข้าที่และเปลี่ยนซีลกันน้ำ
 • ปลี่ยนแท่นยึดและน็อต หากจำเป็น
 • ทดสอบความสามารถในการกันน้ำ
 • ตรวจสอบสภาพของสายและตัวล็อค
 • ติดตามตรวจสอบการทำงานเป็นเวลา 48 ชั่วโมงสำหรับนาฬิการะบบควอตซ์, 72 ชั่วโมงสำหรับนาฬิการะบบอัตโนมัติ และ 96 ชั่วโมงสำหรับนาฬิการะบบอัตโนมัติรุ่นโครโนกราฟ

กลับไปยัง บริการตรวจเช็คสภาพนาฬิกา

*ราคาปลีกที่แนะนำ. ข้อมูลเพิ่มเติม