นาฬิกา
คู่มือแนะนำการวัดขนาด

นาฬิกา CHANEL บางรุ่นมีให้เลือกในหลายขนาด

ขนาดหลากหลาย

ค้นหาขนาดสายนาฬิกาที่พอดีข้อมือของคุณ

 • การวัดขนาดรอบข้อมือคุณ

 • 01.

  หากระดาษที่มีลักษณะเป็นแถบยาว

 • 02.

  พันแถบกระดาษรอบข้อมือข้างที่คุณจะใส่นาฬิกา CHANEL

 • 03.

  ใช้ปากกาทำเครื่องหมายตรงจุดที่กระดาษบรรจบกันเป็นวงกลมรอบข้อมือคุณ

 • 04.

  ใช้ไม้บรรทัดวัดระยะห่างจากจุดดังกล่าวถึงปลายอีกข้างหนึ่งของแถบกระดาษ

นาฬิกา Première Iconic Chain หนึ่งแถว

"นาฬิกา Première Iconic Chain มีให้เลือก 4 ขนาด
หากต้องการขนาดหลวมเล็กน้อยที่สวมแล้วพอดีข้อมือ เพิ่มความยาวเป็นมิลลิเมตรจากขนาดที่วัดได้ตามความต้องการของคุณ หากไม่แน่ใจ CHANEL ขอแนะนำให้คุณเข้ามาลองสวมนาฬิกาด้วยตนเองที่บูติค"
 • ขนาด

  รอบข้อมือ
  (มิลลิเมตร)

  รอบข้อมือ
  (นิ้ว)

  • TailleS

   Tour de poignet en millimètres130 - 142

   Tour de poignet en pouces5.12 - 5.59

  • TailleM

   Tour de poignet en millimètres143 - 155

   Tour de poignet en pouces5.63 - 6.10

  • TailleL

   Tour de poignet en millimètres156 - 168

   Tour de poignet en pouces6.14 - 6.61

  • TailleXL

   Tour de poignet en millimètres169 - 181

   Tour de poignet en pouces6.65 - 7.13

นาฬิกา Première Iconic Chain สามแถว

นาฬิกา Première Iconic Chain Triple Row มีให้เลือก 4 ขนาด
หากขนาดที่วัดได้ของคุณอยู่ระหว่างสองขนาด ให้เลือกขนาดที่เล็กกว่า หากไม่แน่ใจ CHANEL ขอแนะนำให้คุณเข้ามาลองนาฬิกาด้วยตนเองที่บูติค
 • ขนาด

  รอบข้อมือ
  (มิลลิเมตร)

  รอบข้อมือ
  (นิ้ว)

  • TailleXS

   Tour de poignet en millimètres140 - 149

   Tour de poignet en pouces5.5 - 5.8

  • TailleS

   Tour de poignet en millimètres150 - 159

   Tour de poignet en pouces5.9 - 6.2

  • TailleM

   Tour de poignet en millimètres160 - 164

   Tour de poignet en pouces6.3 - 6.4

  • TailleL

   Tour de poignet en millimètres165 - 170

   Tour de poignet en pouces6.5 - 6.7

นาฬิกาประดับอัญมณี Camélia

นาฬิกาประดับอัญมณี Camélia มีให้เลือก 3 ขนาด
หากขนาดที่วัดได้ของคุณอยู่ระหว่างสองขนาด ให้เลือกขนาดที่เล็กกว่า หากไม่แน่ใจ CHANEL ขอแนะนำให้คุณเข้ามาลองนาฬิกาด้วยตนเองที่บูติค
 • ขนาด

  รอบข้อมือ
  (มิลลิเมตร)

  รอบข้อมือ
  (นิ้ว)

  • TailleXS

   Tour de poignet en millimètres150 - 159

   Tour de poignet en pouces5.9 - 6.2

  • TailleS

   Tour de poignet en millimètres160 - 169

   Tour de poignet en pouces6.3 - 6.6

  • TailleM

   Tour de poignet en millimètres170 - 179

   Tour de poignet en pouces6.7 - 7.0

ขนาดพิเศษเฉพาะบุคคล

บริการปรับขนาดสายนาฬิกาที่บูติค CHANEL

ขนาดพิเศษเฉพาะบุคคล

บริการปรับขนาดสายนาฬิกาที่บูติค CHANEL

บริการให้คำแนะนำที่บูติค

เยี่ยมชมบูติค CHANEL เพื่อรับบริการส่วนบุคคล

คู่มือแนะนำนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ในการวัดขนาดจะไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ CHANEL ขนาดที่เหมาะสมสำหรับบุคคลหนึ่งอาจต่างออกไปสำหรับอีกบุคคลหนึ่ง ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมือและความพึงพอใจเฉพาะบุคคลเมื่อสวมใส่

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา ดูเพิ่มเติม