ฉันสามารถส่งนาฬิกาไปซ่อมได้ที่ไหนบ้าง?
นาฬิกา

ท่านสามารถนำนาฬิกาไปเข้ารับบริการได้ที่บูติคของชาเนล หรือร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตจากชาเนล

การบริการหรือการซ่อมใดๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยศูนย์นาฬิกาของชาเนลหรือศูนย์นาฬิกาที่ได้รับอนุญาตจากชาเนลอาจทำให้นาฬิกาของท่านเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง ซึ่งจะไม่ได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันระดับสากล (International Guarantee) ข้อกำหนดนี้หมายรวมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ชาเนลระบุไว้

หากต้องการใช้บริการหรือดำเนินการกับนาฬิกาที่ยังอยู่ในประกัน ท่านต้องแสดงใบรับประกันของชาเนลด้วย

การประเมิน

หลังจากที่นำนาฬิกามายังบูติคแล้ว นาฬิกาของคุณจะถูกส่งไปยังศูนย์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตนาฬิกาของเราจะประเมินนาฬิกาของคุณและประมาณการถึงการซ่อมแซมที่จำเป็น ข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยังบูติคของเราในรูปแบบของข้อมูลแบบประมาณการ และทางศูนย์จะเริ่มดำเนินการทันทีที่ท่านยอมรับการประมาณการนั้นๆ

การส่งคืนนาฬิกาไปยังบูติค

เมื่อการซ่อมแซมเสร็จสิ้น นาฬิกาของคุณจะถูกส่งกลับคืนมายังบูติคเดิมที่คุณได้นำมามอบไว้ และที่ปรึกษาของชาเนลจะติดต่อไปหาคุณ

ทีมงานที่บูติคของเราพร้อมตอบทุกคำถามที่คุณอาจมีในระหว่างกระบวนการซ่อม

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา. ดูเพิ่มเติม