ฉันสามารถส่งนาฬิกาไปซ่อมได้ที่ไหนบ้าง?
นาฬิกา

คุณสามารถนำนาฬิกาเข้ารับบริการได้ที่บูติคของ CHANEL หรือร้านค้าที่ได้รับอนุญาตจาก CHANEL

การบริการหรือการซ่อมใดๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยศูนย์นาฬิกาของ CHANEL หรือศูนย์นาฬิกาที่ได้รับอนุญาตจาก CHANEL อาจทำให้นาฬิกาของคุณเกิดความเสียหายได้และจะทำให้นาฬิกาของคุณไม่ได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันสากล (International Guarantee)

ข้อกำหนดนี้รวมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ CHANEL ระบุไว้

การประเมินความเสียหาย

หลังจากที่นำนาฬิกามายังบูติคแล้ว นาฬิกาของคุณจะถูกส่งไปยังศูนย์บริการช่างผู้เชี่ยวชาญจะทำการประเมินนาฬิกาของคุณและประมาณการถึงกาซ่อมแซมที่จำเป็นและทำการแจ้งให้ทราบหลังจากนั้นทางศูนย์จะเริ่มดำเนินการทันทีหลังจากที่คุณยอมรับการประมาณการซ่อมแซมนั้นๆ

การส่งคืนนาฬิกาไปยังบูติค

เมื่อการซ่อมแซมเสร็จสิ้น นาฬิกาของคุณจะถูกส่งกลับคืนมายังบูติคเดิมที่คุณได้นำมามอบไว้ และที่ปรึกษาของ CHANEL จะติดต่อไปหาคุณ

ทีมงานที่บูติคของเราพร้อมตอบทุกคำถามที่คุณอาจมีในระหว่างกระบวนการซ่อม

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา ดูเพิ่มเติม