บริการของเรา
นาฬิกา

การเปลี่ยนถ่าน

นาฬิกาที่ใช้กลไกแบบควอตซ์มีวงจรรวมติดตั้งอยู่กลางตัวเรือนเพื่อส่งพลังงานจากถ่านไปยังวงจรกำเนิดสัญญาณความถี่ (oscillator) ของกลไกควอตซ์ที่ทำหน้าที่บอกเวลา

ขั้นตอนการบริการมีดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบถ่านที่ใช้แล้ว
 • ตรวจสอบการทำงานของกลไก
 • เปลี่ยนถ่าน
 • เปลี่ยนแท่นยึดและน็อต หากจำเป็น
 • ตรวจสอบสภาพของสายและตัวล็อค
 • ทำความสะอาดด้วยระบบอัลตราโซนิค
 • เปลี่ยนอุปกรณ์เสริม
 • ตรวจสอบความสามารถในการกันน้ำ
 • ตรวจสอบว่านาฬิกาทำงานได้อย่างถูกต้องภายในเวลา 48 ชั่วโมง

การดูแลรักษา

ระหว่างที่มีการตรวจเช็คสภาพของถ่านและประสิทธิภาพในการกันน้ำ ช่างจะถอดส่วนประกอบนาฬิกาของคุณเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆ ที่ชำรุดหรือเสียหาย

ขั้นตอนการบริการมีดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบว่า กลไกทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • เปลี่ยนถ่านสำหรับนาฬิการะบบควอตซ์ หรือปรับกลไกสำหรับนาฬิการะบบอัตโนมัติ
 • เปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย
 • เปลี่ยนแท่นยึดและน็อต หากจำเป็น
 • ตรวจสอบสภาพของสายและตัวล็อค
 • ทำความสะอาดด้วยระบบอัลตราโซนิค
 • เปลี่ยนซีลกันน้ำ
 • ตรวจสอบความสามารถในการกันน้ำ
 • ตรวจสอบว่านาฬิกาทำงานได้อย่างถูกต้องภายในเวลา 48 ถึง 96 ชั่วโมง

การตรวจเช็คสภาพแบบเต็มรูปแบบ

ชิ้นส่วนกลไกของนาฬิกาต้องทำงานต่อเนี่องตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อให้นาฬิกาของท่านใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานสูงสุด เราขอแนะนำให้เข้ารับการตรวจเช็คเต็มรูปแบบเป็นประจำทุก 4 - 5 ปี

ขั้นตอนการบริการมีดังต่อไปนี้

 • นาฬิกาที่ใช้กลไกอัตโนมัติ: ถอดประกอบ ทำความสะอาด ประกอบกลับเข้าที่ และปรับระบบกลไก
 • นาฬิกาที่ใช้กลไกแบบควอตซ์: เปลี่ยนชิ้นส่วนกลไกและถ่าน
 • เปลี่ยนแท่นยึดและน็อต หากจำเป็น
 • ตรวจสอบสภาพของสายและตัวล็อค
 • ขัดชิ้นส่วนที่เป็นทองคำและสตีล
 • ทำความสะอาดด้วยระบบอัลตราโซนิค
 • เปลี่ยนซีลกันน้ำ
 • ตรวจสอบความสามารถในการกันน้ำ
 • ตรวจสอบว่านาฬิกาทำงานได้อย่างถูกต้องเป็นเวลา 48 ชั่วโมงสำหรับระบบควอตซ์, 72 ชั่วโมงสำหรับระบบอัตโนมัติ และ 96 ชั่วโมงสำหรับระบบอัตโนมัติรุ่นโครโนกราฟ

การขัดเงา

การขัดเงานาฬิกาที่ทำด้วยสตีลและโลหะมีค่าจะช่วยให้นาฬิกาอยู่ในสภาพเงางามเหมือนใหม่

ขั้นตอนการบริการมีดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบว่ากลไกทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • เปลี่ยนถ่านสำหรับนาฬิการะบบควอตซ์ หรือปรับกลไกสำหรับนาฬิการะบบอัตโนมัติ
 • เปลี่ยนแท่นยึดและน็อต หากจำเป็น
 • ตรวจสอบสภาพของสายและตัวล็อค
 • ขัดส่วนประกอบ
 • ทำความสะอาดด้วยระบบอัลตราโซนิค
 • เปลี่ยนซีลกันน้ำ
 • ตรวจสอบความสามารถในการกันน้ำ
 • ตรวจสอบว่านาฬิกาทำงานได้อย่างถูกต้องเป็นเวลา 48 ถึง 96 ชั่วโมง

การเปลี่ยนสายหนัง

ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนหนังที่ร้อยในสายโซ่ของนาฬิกา Première ทุกสามปี การเสียดสีและการสวมใส่ใช้งานโดยทั่วไปอาจทำให้ความแข็งแรงและความเงางามของหนังในสายนาฬิกาลดลงตามกาลเวลา

ขั้นตอนการบริการมีดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบว่ากลไกทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • เปลี่ยนถ่านสำหรับนาฬิกา
 • เปลี่ยนแท่นยึดและน็อต หากจำเป็น
 • ตรวจสอบสภาพของสายและตัวล็อค
 • ทำความสะอาดด้วยระบบอัลตราโซนิค
 • เปลี่ยนสายหนัง
 • เปลี่ยนซีลกันน้ำ
 • ตรวจสอบประสิทธิภาพในการกันน้ำ
 • ตรวจสอบว่านาฬิกาทำงานได้อย่างถูกต้องเป็นเวลา 48 ชั่วโมง

การดูแลรักษาสายนาฬิกา

สายนาฬิกาเป็นอีกหนึ่งชิ้นส่วนสำคัญที่ควรได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอตามความถี่ในการสวมใส่

ขั้นตอนการบริการมีดังต่อไปนี้

 • ซ่อม/เปลี่ยนตัวล็อค หรือปรับขนาดสายข้อมือ
 • ตรวจสอบการตั้งค่าในรุ่นระบบอัตโนมัติ
 • ตรวจสอบประสิทธิภาพในการกันน้ำ

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา ดูเพิ่มเติม