บริการของเรา
นาฬิกา

การเปลี่ยนถ่าน

วงจรรวมติดตั้งอยู่ที่ใจกลางของนาฬิกาที่ใช้กลไกแบบควอตซ์ วงจรจะถ่ายโอนพลังงานจากถ่านไปยังวงจรที่ให้กำเนิดสัญญาณความถี่ (oscillator) นาฬิกาที่ทำหน้าที่จำแนกเวลา

ขั้นตอนการบริการมีดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบถ่านที่ใช้แล้ว
 • ตรวจสอบการทำงานของกลไก
 • เปลี่ยนถ่าน
 • เปลี่ยนแท่นยึดและน็อต หากจำเป็น
 • ตรวจสอบสภาพของสายและตัวล็อค
 • ทำความสะอาดด้วยระบบอัลตราโซนิค
 • เปลี่ยนอุปกรณ์เสริม
 • ตรวจสอบความสามารถในการกันน้ำ
 • ตรวจสอบการทำงานของนาฬิกาเป็นเวลา 48 ชั่วโมง

การดูแลรักษา

ในระหว่างการตรวจเช็คสภาพของถ่านและความสามารถในการกันน้ำ เจ้าหน้าที่จะถอดประกอบนาฬิกาของท่านเพื่อให้
ช่างทำนาฬิกาสามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆ ได้หากมีการชำรุดหรือเสียหาย

ขั้นตอนการบริการมีดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบว่า กลไกทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • เปลี่ยนถ่านสำหรับนาฬิการะบบควอตซ์ หรือปรับกลไกสำหรับนาฬิการะบบอัตโนมัติ
 • เปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย
 • เปลี่ยนแท่นยึดและน็อต หากจำเป็น
 • ตรวจสอบสภาพของสายและตัวล็อค
 • ทำความสะอาดด้วยระบบอัลตราโซนิค
 • เปลี่ยนซีลกันน้ำ
 • ตรวจสอบความสามารถในการกันน้ำ
 • ตรวจสอบว่านาฬิกาทำงานได้อย่างถูกต้องเป็นเวลา 48 ถึง 96 ชั่วโมง

การตรวจเช็คสภาพแบบเต็มรูปแบบ

ชิ้นส่วนกลไกนาฬิกานั้นแตกต่างจากในรถยนต์ตรงที่ทำงานต่อเนี่องตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ และ 365 วัน
ต่อปี เพื่อให้นาฬิกาของท่านมีความน่าเชื่อถือและมีอายุการใช้งานยาวนานสูงสุด เราขอแนะนำให้เข้ารับการตรวจเช็คเต็ม
รูปแบบทุกๆ สี่ถึงห้าปี

ขั้นตอนการบริการมีดังต่อไปนี้

 • นาฬิกาที่ใช้กลไกอัตโนมัติ: ถอดประกอบ ทำความสะอาด ประกอบกลับเข้าที่ และปรับระบบกลไก
 • นาฬิกาที่ใช้กลไกแบบควอตซ์: เปลี่ยนชิ้นส่วนกลไกและถ่าน
 • เปลี่ยนแท่นยึดและน็อต หากจำเป็น
 • ตรวจสอบสภาพของสายและตัวล็อค
 • ขัดชิ้นส่วนที่เป็นทองคำและสตีล
 • ทำความสะอาดด้วยระบบอัลตราโซนิค
 • เปลี่ยนซีลกันน้ำ
 • ตรวจสอบความสามารถในการกันน้ำ
 • ตรวจสอบว่านาฬิกาทำงานได้อย่างถูกต้องเป็นเวลา 48 ชั่วโมงสำหรับระบบควอตซ์, 72 ชั่วโมงสำหรับระบบอัตโนมัติ และ 96 ชั่วโมงสำหรับระบบอัตโนมัติรุ่นโครโนกราฟ

การขัดเงา

การขัดเงานาฬิกาที่ทำด้วยสตีลและวัสดุล้ำค่าจะช่วยให้นาฬิกาอยู่ในสภาพเหมือนใหม่

ขั้นตอนการบริการมีดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบว่ากลไกทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • เปลี่ยนถ่านสำหรับนาฬิการะบบควอตซ์ หรือปรับกลไกสำหรับนาฬิการะบบอัตโนมัติ
 • เปลี่ยนแท่นยึดและน็อต หากจำเป็น
 • ตรวจสอบสภาพของสายและตัวล็อค
 • ขัดส่วนประกอบ
 • ทำความสะอาดด้วยระบบอัลตราโซนิค
 • เปลี่ยนซีลกันน้ำ
 • ตรวจสอบความสามารถในการกันน้ำ
 • ตรวจสอบว่านาฬิกาทำงานได้อย่างถูกต้องเป็นเวลา 48 ถึง 96 ชั่วโมง

การเปลี่ยนริบบิ้น

ขอแนะนำให้ท่านเปลี่ยนริบบิ้นหนังของนาฬิกา Première ของคุณทุกๆ สามปี การเสียดสีและสวมใส่ใช้งานโดยทั่วไปอาจทำให้ความแข็งแรงและความเงางามของนาฬิกาลดลงตามกาลเวลา

ขั้นตอนการบริการมีดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบว่ากลไกทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • เปลี่ยนถ่านสำหรับนาฬิกา
 • เปลี่ยนแท่นยึดและน็อต หากจำเป็น
 • ตรวจสอบสภาพของสายและตัวล็อค
 • ทำความสะอาดด้วยระบบอัลตราโซนิค
 • เปลี่ยนริบบิ้น
 • เปลี่ยนซีลกันน้ำ
 • ตรวจสอบความสามารถในการกันน้ำ
 • ตรวจสอบว่านาฬิกาทำงานได้อย่างถูกต้องเป็นเวลา 48 ชั่วโมง

การดูแลรักษาสายนาฬิกา

สายนาฬิกาคือชิ้นส่วนสำคัญของนาฬิกาของท่าน ซึ่งควรได้รับการบำรุงรักษาอย่างสำเสมอตามความถี่ในการสวมใส่

ขั้นตอนการบริการมีดังต่อไปนี้

 • ซ่อม/เปลี่ยนตัวล็อค หรือปรับขนาดสายข้อมือ
 • ตรวจสอบการปรับค่าในรุ่นระบบอัตโนมัติ
 • ตรวจสอบความสามารถในการกันน้ำ

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา. ดูเพิ่มเติม