การรับประกันและการรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้
นาฬิกา

การรับประกันหลังการขาย

นาฬิกาของ CHANEL ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพที่เข้มงวดที่สุดโดยอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาของสวิตเซอร์แลนด์ ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับประกันความบกพร่องจากการผลิตทั้งหมดเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ซื้อซึ่งจะระบุไว้ในใบรับประกันสากล โดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก CHANEL การรับประกันนี้ครอบคลุมทั้งหมด (รวมทั้งค่าอะไหล่และค่าแรง) อย่างไรก็ตาม

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมกรณีต่อไปนี้:

 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือการใช้งานนาฬิกาในทางที่ผิด (การกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
  การกดทับ การใช้กำลังบิดจับตัวล็อค เป็นต้น)
 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากการซ่อมแซมหรือการถอดประกอบใดๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยบูติคของชาเนล
  ร้านค้าปลีกชาเนลที่ได้รับอนุญาต หรือศูนย์นาฬิกาที่ได้รับอนุญาตจากชาเนล
 • การชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติและอายุของนาฬิกา
 • สายหนังต่างๆ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว

ท่านต้องส่งคืนนาฬิกาให้กับบูติคของ CHANEL หรือร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตจาก CHANEL การรับประกันนี้ไม่มีผลต่อสิทธิตามกฎหมายของคุณ หรือการใช้กฎหมายและข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการรับสิทธิประโยชน์จากประกันสากลของ CHANEL คุณต้องส่งนาฬิกาให้กับบูติคของ CHANEL หรือตัวแทนจำหน่าย CHANEL ที่ได้รับอนุญาต การรับประกันนี้จะมีผลต่อเมื่อมีการแสดงใบรับประกันสากลของ CHANEL ที่ถูกต้องพร้อมลงวันที่และลงนามโดยตัวแทนจำหน่าย CHANEL ที่ได้รับอนุญาต

การรับประกันงานซ่อม

การรับประกันนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณแสดงใบรับประกันงานซ่อมแซมของ CHANEL ที่ลงวันที่และลงนามไว้โดยศูนย์ผลิตนาฬิกา CHANEL หรือศูนย์นาฬิกาที่ได้รับอนุญาตจาก CHANEL เท่านั้นใบรับประกันนี้จะถูกส่งคืนให้คุณพร้อมผลิตภัณฑ์ที่ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วใบรับประกันงานซ่อมนี้จะไม่มีความเกี่ยวข้องผูกพันใดๆ กับใบรับประกันสินค้าของแท้และใบรับประกันสากลของ CHANEL ที่คุณได้รับเมื่อซื้อนาฬิกา

การรับประกันงานซ่อมไม่ครอบคลุมกรณีต่อไปนี้:

 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือการใช้งานนาฬิกาที่ไม่เหมาะสม (เช่น การกระทบกระเทือนหรือการถูกกระแทกอย่างรุนแรง)
 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากการซ่อมแซมหรือการถอดประกอบใดๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยบูติคของ CHANEL
 • ร้านค้าปลีก CHANEL ที่ได้รับอนุญาต หรือศูนย์นาฬิกาที่ได้รับอนุญาตจาก CHANEL
 • สายหนังชนิดต่างๆ ซึ่งอาจแปรสภาพไปตามธรรมชาติของวัสดุ

การรับประกันนี้จะมีผลต่อเมื่อมีการแสดงใบรับประกันระดับสากลของ CHANEL ที่ถูกต้อง พร้อมลงวันที่และลงนามโดยตัวแทนจำหน่าย CHANEL หรือศูนย์นาฬิกาที่ได้รับอนุญาตจาก CHANEL ใบรับประกันนี้จะถูกส่งคืนให้คุณพร้อมผลิตภัณฑ์ที่ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว

การรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้

นาฬิกาของ CHANEL ได้รับการรังสรรค์และประกอบขึ้นในศูนย์ผลิตนาฬิกาของ CHANEL ที่เมืองลาโช-เดอ-ฟง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีคุณภาพทางเทคนิคและกระบวนการประกอบตรงตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาในสวิตเซอร์แลนด์

เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในบูติคของ CHANEL หรือตัวแทนจำหน่าย CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น จึงจะได้รับการรับประกันและการรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้ และเช่นเดียวกัน เฉพาะนาฬิกา CHANEL ของแท้เท่านั้นที่จะได้รับบริการซ่อม

นาฬิกาที่ถูกขโมย

ในกรณีที่นาฬิกาของคุณถูกขโมย โปรดติดต่อบูติคของ CHANEL ที่คุณสะดวก

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา. ดูเพิ่มเติม