การรับประกันและการรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้
นาฬิกา

การรับประกันหลังการขาย

Na każdy zegarek nabyty począwszy od października 2022 roku udzielana jest gwarancja na okres 5 lat od daty zakupu.

Niniejsza gwarancja obejmuje wymianę wszelkich części oraz wszelkie konieczne naprawy zegarków CHANEL niezbędne do zapewnienia ich prawidłowego działania oraz głównych zastosowań (w przypadku normalnego użytkowania).

Skorzystać z gwarancji można wyłącznie na podstawie dowodu zakupu w jednym z naszych butików lub u autoryzowanego sprzedawcy CHANEL.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej gwarancji, nasz butik pozostaje do Państwa dyspozycji.

การรับประกันงานซ่อม

การรับประกันนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณแสดงใบรับประกันงานซ่อมแซมของ CHANEL ที่ลงวันที่และลงนามไว้โดยศูนย์ผลิตนาฬิกา CHANEL หรือศูนย์นาฬิกาที่ได้รับอนุญาตจาก CHANEL เท่านั้นใบรับประกันนี้จะถูกส่งคืนให้คุณพร้อมผลิตภัณฑ์ที่ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วใบรับประกันงานซ่อมนี้จะไม่มีความเกี่ยวข้องผูกพันใดๆ กับใบรับประกันสินค้าของแท้และใบรับประกันสากลของ CHANEL ที่คุณได้รับเมื่อซื้อนาฬิกา

การรับประกันงานซ่อมไม่ครอบคลุมกรณีต่อไปนี้:

  • ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือการใช้งานนาฬิกาที่ไม่เหมาะสม (เช่น การกระทบกระเทือนหรือการถูกกระแทกอย่างรุนแรง)
  • ความเสียหายอันเนื่องมาจากการซ่อมแซมหรือการถอดประกอบใดๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยบูติคของ CHANEL
  • ร้านค้าปลีก CHANEL ที่ได้รับอนุญาต หรือศูนย์นาฬิกาที่ได้รับอนุญาตจาก CHANEL
  • สายหนังชนิดต่างๆ ซึ่งอาจแปรสภาพไปตามธรรมชาติของวัสดุ

การรับประกันนี้จะมีผลต่อเมื่อมีการแสดงใบรับประกันระดับสากลของ CHANEL ที่ถูกต้อง พร้อมลงวันที่และลงนามโดยตัวแทนจำหน่าย CHANEL หรือศูนย์นาฬิกาที่ได้รับอนุญาตจาก CHANEL ใบรับประกันนี้จะถูกส่งคืนให้คุณพร้อมผลิตภัณฑ์ที่ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว

การรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้

นาฬิกาของ CHANEL ได้รับการรังสรรค์และประกอบขึ้นในศูนย์ผลิตนาฬิกาของ CHANEL ที่เมืองลาโช-เดอ-ฟง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีคุณภาพทางเทคนิคและกระบวนการประกอบตรงตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาในสวิตเซอร์แลนด์

เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในบูติคของ CHANEL หรือตัวแทนจำหน่าย CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น จึงจะได้รับการรับประกันและการรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้ และเช่นเดียวกัน เฉพาะนาฬิกา CHANEL ของแท้เท่านั้นที่จะได้รับบริการซ่อม

นาฬิกาที่ถูกขโมย

ในกรณีที่นาฬิกาของคุณถูกขโมย โปรดติดต่อบูติคของ CHANEL ที่คุณสะดวก

CHANEL & moi

CHANEL & moi oferuje porady i spersonalizowane usługi, dzięki którym Twój zegarek zachowa wyjątkową jakość.

W celu rejestracji zegarka i utworzenia konta odwiedź butik CHANEL.

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา ดูเพิ่มเติม