ศูนย์ปฏิบัติการ
หมู่บ้านโกฌักค์ พื้นที่แห่งการสำรวจ
CHANEL ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการกลางแจ้งในหมู่บ้านโกฌักค์ เมืองเล็กๆ ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส เพื่อสร้างสถานที่ทดลองพืชพรรณอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับดอกคามิลเลีย ซึ่งผสานวิทยาศาสตร์และธรรมชาติ "เป็นหนึ่งเดียว" ภูมิอากาศในภูมิภาคนี้มีความพิเศษมาก โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับในประเทศญี่ปุ่นหรือทางใต้ของประเทศจีน ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของดอกคามิลเลียสีแดง
ในสถานที่เพาะปลูก
ในสถานที่เพาะปลูก
ศูนย์ปฏิบัติการกลางแจ้งในหมู่บ้านโกฌักค์มีพื้นที่กว่า 40 เฮกตาร์ที่อุทิศให้กับดอกคามิลเลียเป็นหลัก ดำเนินงานตามหลักเกษตรเชิงนิเวศและวนเกษตรเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
การทดลองด้านพฤกษศาสตร์รุ่นบุกเบิก
การทดลองด้านพฤกษศาสตร์รุ่นบุกเบิก
ทีมงานทำการวิจัยดอกคามิลเลียในระบบนิเวศที่สมดุลและสมบูรณ์ซึ่งเป็นสภาวะพิเศษสำหรับการสังเกต ศึกษา และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หมู่บ้านโกฌักค์เป็นศูนย์กลางของการวิจัยในการทำฟาร์มเชิงทดลอง เพื่อค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กับแวดวงความงาม
เส้นทางใหม่ของการวิจัย
เส้นทางใหม่ของการวิจัย
หมู่บ้านโกฌักค์ สถานที่แห่งการพัฒนานวัตกรรมอย่างแท้จริง ที่ซึ่งทีมวิจัยของ CHANEL ศึกษาดอกคามิลเลียและพัฒนาผลผลิตต่างๆ จากดอกไม้ชนิดนี้ เช่น ออยล์และแว็กซ์ คามิลเลียแตกต่างจากดอกไม้ชนิดอื่นๆ เนื่องจากเป็นดอกไม้ที่บานในช่วงฤดูหนาว นอกจากนี้ทีมวิจัยยังค้นพบว่าบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งของดอกคามิลเลียคือมุ่งจัดการกับความชราภาพ กลไกที่ทำให้ผิวร่วงโรย
RED CAMELLIA REVITALIZING SERUM จาก N°1 DE CHANEL