fragrance
men

ชีวิตของ Gabrielle Chanel ต้องเผชิญกับเหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนแปลงชีวิตหลายครั้ง เหตุการณ์เหล่านี้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจในการรังสรรค์ประสบการณ์ด้านความหอมที่เต็มไปด้วยจินตนาการและความเป็นชาย ในรูปแบบของน้ำหอม CHANEL สำหรับบุรุษ กลิ่นของน้ำหอมซึ่งได้นำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์สำหรับอาบน้ำ ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวกาย และผลิตภัณฑ์โกนหนวด

สินค้า 63

ตัวกรอง
ตัวกรองพิเศษ

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา. ดูเพิ่มเติม