CHANEL PARFUMEUR

I AM AN IDEA

น้ำหอมคือการสร้างสรรค์ การปรุงแต่งจากหัวใจ เป็นไอเดียที่เกิดจากจินตนาการ ปรับแต่ง และผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความปรารถนาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นเรื่องราวที่มีเอกลักษณ์

เสื้อผ้าอาภรณ์

น้ำหอมชาเนลเกิดจากการประกอบส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน และปรับแต่งให้เหมาะสมเช่นเดียวกับเสื้อผ้า เพื่อให้พอดีเมื่อใช้ มีสีสัน สัมผัส และเหมาะกับฤดูกาลต่างๆ

ตัวตน

น้ำหอมจะเปิดเผยตัวตน แก่นสาร และความจริงเกี่ยวกับตัวคุณ

“น้ำหอมเผยความรู้สึกส่วนตัวอันลึกซึ้ง และด้วยเหตุนี้เองน้ำหอมจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมเสน่ห์ดึงดูด”

โอลิวิเย่ร์ โพลจ์

สไตล์

น้ำหอมชาเนลคือสไตล์ คือเสน่ห์ คือความหรูหรา คือสัญลักษณ์
คือเสื้อผ้าอาภรณ์

การฉีดพรมน้ำหอมชาเนลก็คือการเลือกสไตล์ที่เหนือกว่าแฟชั่น

บุคลิก

น้ำหอมชาเนลบ่งบอกความเป็นตัวคุณ ทุกครั้งที่ใช้ กลิ่นน้ำหอมจะสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณออกมาได้อย่างชัดเจน

ตอนอื่นๆ: