คอลเลคชั่น
sous le signe
du lion

ราชสีห์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังประจำราศีของมาดมัวแซล สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของ CHANEL SOUS LE SIGNE DU LION คอลเลคชั่นจิวเวลรี่แกะสลักรูปราชสีห์อันแข็งแกร่ง สัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่

สินค้า 0

ตัวกรอง