คอลเลคชั่น sous le signe
du lion

.

ราชสีห์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังประจำราศีของมาดมัวแซล สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของ CHANEL SOUS LE SIGNE DU LION คอลเลคชั่นจิวเวลรี่แกะสลักรูปราชสีห์อันแข็งแกร่ง สัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่

4 ผลลัพธ์

*ราคาปลีกที่แนะนำ. ข้อมูลเพิ่มเติม