คอลเลคชั่น SOLEIL DE CHANEL

ในปี ค.ศ. 1932 เข็มกลัดรูปทรงพระอาทิตย์เปล่งประกายสว่างไสวมาจากบ้านของมาดมัวแซล ดาวฤกษ์ที่เปล่งแสง สว่างไสว ยากเกินพรรณนา

2 ผลลัพธ์

ตัวกรอง

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา. ดูเพิ่มเติม