ศูนย์ซ่อมบำรุงของเรา
ไฟน์ จิวเวลรี่

ไฟน์ จิวเวลรี่ของชาเนลนั้นมีเครือข่ายศูนย์ซ่อมในระดับสากลรองรับ ศูนย์ซ่อมเหล่านี้นอกจากจะมีความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิคแล้วยังให้ความเคารพต่อคุณค่าแห่งงานหัตถศิลป์ในการทำเครื่องประดับ ท่านสามารถนำไฟน์จิวเวลรี่ของท่านเข้ารับ
การบริการสำหรับความเสียหายใดๆ ได้ที่บูติคของชาเนล

ทั้งนี้ การบริการหรือการซ่อมแซมใดๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยบูติคของชาเนลหรือศูนย์เครื่องประดับไฟน์ จิวเวลรี่ที่ได้รับอนุญาตจากชาเนลอาจทำให้เครื่องประดับของท่านเสียหายได้

การประเมิน

หลังจากที่ท่านนำจิวเวลรี่มาส่งที่บูติคของชาเนลแล้ว เครื่องประดับจะถูกส่งต่อไปยังศูนย์บริการของเรา ช่างของเราจะทำ
การประเมินสภาพเครื่องประดับของคุณ และประมาณการเรื่องการซ่อมแซมที่จำเป็น ข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยังบูติคของเราในรูปแบบของข้อมูลแบบประมาณการ และทางศูนย์จะเริ่มดำเนินการทันทีที่คุณยอมรับการประมาณการนั้นๆ

การส่งคืนเครื่องประดับไปยังบูติค

เมื่อการซ่อมแซมเสร็จสิ้นและได้ดำเนินการตรวจสอบควบคุมคุณภาพขั้นสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เครื่องประดับของท่าน
จะถูกส่งคืนไปยังบูติคที่คุณนำมาส่ง จากนั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราจะติดต่อท่านเพื่อแจ้งให้ทราบ ทีมงานที่บูติคของเราพร้อมตอบทุกคำถามที่ท่านอาจมีในระหว่างกระบวนการซ่อม ทั้งนี้ การบริการหรือการซ่อมแซมใดๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยบูติคของชาเนลหรือศูนย์ที่ได้รับอนุญาตจากเครื่องประดับล้ำค่าของชาเนลอาจทำให้เครื่องประดับของท่านเสียหายได้

ทีมงานที่บูติคของเราพร้อมตอบทุกคำถามที่ท่านอาจมีในระหว่างกระบวนการซ่อม

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา. ดูเพิ่มเติม