ศูนย์ซ่อมบำรุงของเรา
ไฟน์ จิวเวลรี่

ไฟน์ จิวเวลรี่ของ CHANEL มีเครือข่ายศูนย์ซ่อมบำรุงตามมาตรฐานสากลให้บริการ ศูนย์ซ่อมบำรุงเหล่านี้ นอกจากจะมีความเชี่ยวชาญในเชิงเทคนิคแล้ว ยังเคารพคุณค่างานหัตถศิลป์ในการซ่อมบำรุงเครื่องประดับ คุณสามารถนำเครื่องประดับไฟน์ จิวเวลรี่เข้ารับการบริการได้ที่บูติคของ CHANEL ทั้งนี้ การบริการหรือการซ่อมแซมใดๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยบูติค CHANEL หรือศูนย์เครื่องประดับไฟน์ จิวเวลรี่ที่ได้รับอนุญาตจาก CHANEL อาจทำให้เครื่องประดับของคุณได้รับความเสียหายได้

การประเมินความเสียหาย

หลังจากที่คุณนำจิวเวลรี่มาส่งที่บูติคของ CHANEL แล้ว เครื่องประดับจะถูกส่งต่อไปยังศูนย์บริการของเรา ช่างของเราจะประเมินสภาพเครื่องประดับ และประมาณการเพื่อการซ่อมแซมที่จำเป็น ข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยังบูติคของเราในรูปแบบของการประมาณการ และทางศูนย์จะเริ่มดำเนินการทันทีที่คุณยอมรับการประมาณการนั้นๆ

การส่งคืนเครื่องประดับไปยังบูติค

เมื่อการซ่อมแซมเสร็จสิ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เครื่องประดับของคุณจะถูกส่งคืนไปยังบูติคที่คุณนำมาส่ง จากนั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราจะทำการติดต่อเพื่อแจ้งให้ทราบ ทีมงานที่บูติคของเราพร้อมตอบทุกคำถาม ตลอดกระบวนการซ่อมแซมชิ้นงาน ทั้งนี้ การบริการหรือการซ่อมแซมใดๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยบูติคของ CHANEL หรือศูนย์ที่ได้รับอนุญาตจาก CHANEL อาจทำให้เครื่องประดับของท่านเสียหายได้

ทีมงานที่บูติคของเราพร้อมตอบทุกคำถาม ตลอดกระบวนการซ่อมแซมชิ้นงาน

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา ดูเพิ่มเติม