บริการของเรา
ไฟน์จิวเวลรี่

การขัดเงา/การชุบโรเดียม

การขัดเงาจะช่วยทำให้เครื่องประดับของท่านกลับมามีสภาพเหมือนใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนการบริการมีดังต่อไปนี้

 • ทำความสะอาดชิ้นงาน
 • ประเมินสภาพชิ้นงาน
 • ขัดเงาทองคำ/ลอกชั้นโรเดียมออกจากวัสดุไวท์โกลด์
 • ทำความสะอาดชิ้นงาน
 • ชุบโรเดียมเคลือบวัสดุไวท์โกลด์
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงาน

การเปลี่ยนอัญมณี/มุก

ในกรณีที่อัญมณี/มุกชิ้นใดชิ้นหนึ่งของคุณสูญหายหรือเสื่อมสภาพ CHANEL ขอแนะนำให้เข้ารับบริการเปลี่ยนอัญมณี/มุก เพื่อให้ชิ้นงานเครื่องประดับของคุณกลับมางดงามดังเดิม

ขั้นตอนการบริการมีดังต่อไปนี้

 • ทำความสะอาดชิ้นงาน
 • ตรวจสอบสภาพชิ้นงาน
 • ประเมินสภาพชิ้นงาน
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของการฝังอัญมณี
 • ถอดอัญมณีที่ฝังอยู่ออก
 • ฝังอัญมณี/ประดับมุกบนชิ้นงาน
 • ขัดเงาทองคำ/ลอกชั้นโรเดียมออกจากวัสดุไวท์โกลด์
 • ทำความสะอาดชิ้นงาน
 • ชุบโรเดียมเคลือบวัสดุไวท์โกลด์
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงาน

การเปลี่ยนตัวล็อค

ตัวล็อคทั้งหมดของเครื่องประดับไฟน์จิวเวลรี่ CHANEL ทำมาจากทองคำ ซึ่งเป็นโลหะที่มีความบอบบาง จึงอาจชำรุดได้โดยธรรมชาติตามเวลาที่ผ่านไป เราขอแนะนำให้เปลี่ยนหรือปรับแก้ตัวล็อค เมื่อมีสัญญาณของการชำรุดหรือเสียหาย

ขั้นตอนการบริการมีดังต่อไปนี้

 • ทำความสะอาดชิ้นงาน
 • ประเมินสภาพชิ้นงาน
 • ถอดตัวล็อค
 • ประกอบตัวล็อคใหม่
 • ขัดเงาทองคำ/ลอกชั้นโรเดียมออกจากวัสดุไวท์โกลด์
 • ทำความสะอาดชิ้นงาน
 • ชุบโรเดียมเคลือบวัสดุไวท์โกลด์
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงาน

การร้อยมุกใหม่

เส้นไหมในชิ้นงานเครื่องประดับล้ำค่าจาก CHANEL อาจหย่อนลงด้วยน้ำหนักของมุก หรือเนื่องจากการสัมผัสกับสารเคมีหลายชนิด (เครื่องสำอาง น้ำหอม ฯลฯ) ควรร้อยมุกใหม่เป็นประจำทุกปี เพื่อคงสภาพชิ้นงานเครื่องประดับของคุณไว้

ขั้นตอนการบริการมีดังต่อไปนี้

 • ทำความสะอาดชิ้นงาน
 • ประเมินสภาพชิ้นงาน
 • ถอดมุกออก
 • ขัดเงาทองคำ/ลอกชั้นโรเดียมออก
 • ชุบโรเดียมเคลือบวัสดุไวท์โกลด์
 • ร้อยผูกเงื่อนด้วยเส้นไหมใหม่
 • ทำความสะอาดชิ้นงาน
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงาน

การปรับขนาดใหม่

การปรับขนาดใหม่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ดีเยี่ยมและการศึกษาชิ้นงานอย่างลึกซึ้ง ซึ่งอาจไม่สามารถทำได้กับเครื่องประดับบางชิ้น และขึ้นอยู่กับการออกแบบของเครื่องประดับแต่ละรุ่น เราขอแนะนำให้จำกัดจำนวนครั้งในการปรับขนาดต่อหนึ่งชิ้นงา

การปรับขนาดเครื่องประดับแต่ละชิ้นมีการดำเนินการที่แตกต่างกันออกไป และยังผ่านกระบวนการตรวจสอบและควบคุมที่แตกต่าง การปรับขนาดแหวนมีขั้นตอนดังต่อไปนี้:

ขั้นตอนการบริการมีดังต่อไปนี้

 • ทำความสะอาดและประเมินสภาพชิ้นงาน
 • วัดขนาดตัวเรือนแหวน
 • ตัดตัวเรือนแหวน
 • เพิ่ม/ลดวัสดุ
 • เชื่อมตัวเรือนแหวน
 • ขัดเงาทองคำ/ลอกชั้นโรเดียมออก
 • ทำความสะอาดชิ้นงาน
 • ชุบโรเดียมเคลือบวัสดุไวท์โกลด์
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงาน

การสลักตามความต้องการส่วนบุคคล

ท่านสามารถปรับแต่งเครื่องประดับตามความต้องการส่วนบุคคลได้ โดยการสลักชื่อหรือข้อความลงในโลหะมีค่านั้นๆ การดำเนินการจะขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นผิว ซึ่งอาจไม่สามารถทำได้กับเครื่องประดับบางชิ้น

ขั้นตอนการบริการมีดังต่อไปนี้

 • ทำความสะอาดชิ้นงาน
 • ประเมินสภาพชิ้นงาน
 • สลักชื่อ/ข้อความส่วนตัว
 • ขัดเงาทองคำ/ลอกชั้นโรเดียมออก
 • ทำความสะอาดชิ้นงาน
 • ชุบโรเดียมเคลือบวัสดุไวท์โกลด์
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงาน

คำอธิบายการปฏิบัติงาน

การทำความสะอาดชิ้นงาน

เครื่องประดับแต่ละชิ้นจะได้รับการทำความสะอาดอย่างระมัดระวังด้วยแปรงที่มีขนอ่อนนุ่มและเครื่องมือที่ปรับแต่งมาเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ศูนย์เครื่องประดับ CHANEL จะใช้คลื่นอัลตราซาวด์เพื่อทำความสะอาดชิ้นส่วนที่เข้าถึงได้ยากสำหรับอัญมณีบางชนิดด้วย

*ไม่รวมอัญมณีบางชนิด เช่น มรกต แทนซาไนต์ และมุก เนื่องจากอัญมณีเหล่านี้บอบบางเกินกว่าจะใช้คลื่นอัลตราซาวด์ได้

การตรวจสอบสภาพของเครื่องประดับ

ช่างจะศึกษาเครื่องประดับแต่ละชิ้นอย่างละเอียด เพื่อพิจารณาว่าควรใช้วิธีการไหนกับเครื่องประดับชิ้นใด

การปรับขนาดใหม่

การปรับขนาดใหม่สำหรับไฟน์จิวเวลรี่แต่ละชิ้นของ CHANEL มีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไป พนักงานขายยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำเทคนิคที่เหมาะสมที่สุดให้แก่ท่าน

การร้อยมุกใหม่

หลังจากทำความสะอาดอย่างระมัดระวังแล้ว มุกจะถูกร้อยทีละเม็ดด้วยไหมเส้นใหม่

การรังสรรค์ชิ้นงานมุกส่วนใหญ่โดยไฟน์จิวเวลรี่ของ CHANEL จะใช้วิธีการร้อยแบบผูกเงื่อน เทคนิคนี้จะลดการเสียดสีระหว่างชิ้นมุก และช่วยไม่ให้มุกสูญหาย หากเส้นไหมขาด

การตรวจสอบความเรียบร้อยของการฝังอัญมณี

ทุกขั้นตอนในกระบวนการฝังอัญมณีลงบนเครื่องประดับจะได้รับการตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน หากเกิดความเสียหายในการฝังอัญมณี จะมีการเปลี่ยนชิ้นงานใหม่ทุกครั้งเพื่อป้องกันอัญมณีสูญหาย

การขัดเงาทองคำ/การลอกชั้นโรเดียมจากวัสดุไวท์โกลด์

ชิ้นงานเครื่องประดับไวท์โกลด์ทุกชิ้นชุบไว้ด้วยโรเดียมชั้นบางๆ เพื่อให้พื้นผิวสมบูรณ์แบบและเปล่งประกายงดงาม ชั้นโรเดียมนี้จะถูกลอกออกด้วยวิธีการขัดเงา นอกจากนี้ การขัดยังเป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับชิ้นงานเครื่องประดับทองคำและแพลทินัมเพื่อลดรอยขีดข่วน ช่างจะใช้แปรงและลูกกลิ้งจุ่มลงในน้ำยา (เนื้อหยาบ) ในการขัดทีละขั้นเพื่อให้ได้พื้นผิวที่เงางามสมบูรณ์แบบ ทั้งนี้ การขัดจะทำให้ชั้นพื้นผิวของวัสดุหลุดลอกออกไปเล็กน้อย

การชุบโรเดียมให้กับไวท์โกลด์

หลังจากที่ลอกชั้นโรเดียมเดิมออกแล้ว ชิ้นงานเครื่องประดับจะถูกนำไปแช่ในน้ำยาอาบโรเดียม เพื่อให้เกิดชั้นโรเดียม
ขึ้นใหม่ที่จะคืนความเปล่งประกายและความขาวสดใสให้แก่ไวท์โกลด์

การตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงาน

ก่อนจะออกจากศูนย์ เครื่องประดับของท่านจะได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพระดับสูงสำหรับเครื่องประดับล้ำค่าของ CHANEL

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา ดูเพิ่มเติม