บริการของเรา
ไฟน์ จิวเวลรี่

การขัดเงา/การชุบโรเดียม

การขัดเงาจะช่วยทำให้เครื่องประดับของท่านกลับมามีสภาพเหมือนใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนการบริการมีดังต่อไปนี้

 • ทำความสะอาดชิ้นงาน
 • ตรวจสอบชิ้นงาน
 • ขัดเงาทองคำ/ลอกชั้นโรเดียมออกจากวัสดุไวท์โกลด์
 • ทำความสะอาดชิ้นงาน
 • ชุบโรเดียมให้กับวัสดุไวท์โกลด์
 • ควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน

การเปลี่ยนอัญมณี/มุก

ในกรณีที่อัญมณี/มุกชิ้นใดชิ้นหนึ่งของคุณสูญหายหรือเสื่อมสภาพ ชาเนลขอแนะนำให้เข้ารับบริการเปลี่ยนอัญมณี/มุก เพื่อให้ชิ้นงานเครื่องประดับของคุณกลับคืนสู่ความงดงามดังเดิม

ขั้นตอนการบริการมีดังต่อไปนี้

 • ทำความสะอาดชิ้นงาน
 • ตรวจสอบชิ้นงาน
 • ควบคุมการฝัง
 • ซ่อมแซมการฝัง หากจำเป็น
 • ถอดอัญมณีที่ฝังอยู่ออก
 • ฝังอัญมณี/ประดับมุกบนชิ้นงาน
 • ขัดเงาทองคำ/ลอกชั้นโรเดียมออกจากวัสดุไวท์โกลด์
 • ทำความสะอาดชิ้นงาน
 • ชุบโรเดียมให้กับวัสดุไวท์โกลด์
 • ควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน

การเปลี่ยนตัวล็อค

ตัวล็อคทั้งหมดของเครื่องประดับไฟน์จิวเวลรี่ของชาเนลนั้นทำมาจากทองคำ เนื่องจากทองคำเป็นโลหะที่บอบบาง จึงอาจชำรุดได้โดยธรรมชาติตามเวลาที่ผ่านไป เราขอแนะนำให้เปลี่ยนหรือปรับแก้ตัวล็อค เมื่อมีสัญญาณของการชำรุดหรือเสียหาย

ขั้นตอนการบริการมีดังต่อไปนี้

 • ทำความสะอาดชิ้นงาน
 • ตรวจสอบชิ้นงาน
 • ถอดประกอบตัวล็อค
 • ประกอบตัวล็อคใหม่กลับเข้าที่
 • ขัดเงาทองคำ/ลอกชั้นโรเดียมออกจากวัสดุไวท์โกลด์
 • ทำความสะอาดชิ้นงาน
 • ชุบโรเดียมให้กับวัสดุไวท์โกลด์
 • ควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน

การร้อยมุกใหม่

เส้นไหมในชิ้นงานเครื่องประดับล้ำค่าจากชาเนลของท่านอาจหย่อนลงด้วยน้ำหนักของมุก หรือเนื่องจากสารเคมีหลายชนิด (เครื่องสำอาง น้ำหอม ฯลฯ) ควรร้อยมุกใหม่เป็นประจำทุกปี เพื่อคงสภาพชิ้นงานเครื่องประดับของคุณไว้

ขั้นตอนการบริการมีดังต่อไปนี้

 • ทำความสะอาดชิ้นงาน
 • ตรวจสอบชิ้นงาน
 • การถอดมุกออก
 • ขัดเงาทองคำ/ลอกชั้นโรเดียมออก
 • ชุบโรเดียมให้กับวัสดุไวท์โกลด์
 • ร้อยผูกเงื่อนด้วยเส้นไหมใหม่
 • ทำความสะอาดชิ้นงาน
 • ตรวจสอบชิ้นงาน

การปรับขนาดใหม่

การปรับขนาดใหม่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ดีเยี่ยมและการศึกษาชิ้นงานอย่างลึกซึ้ง
การดำเนินการนี้อาจไม่สามารถทำได้กับเครื่องประดับบางชิ้น และขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละรุ่น เราขอแนะนำให้จำกัดจำนวนครั้งในการปรับขนาดใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นเดียวกัน

การปรับขนาดจากเครื่องประดับชิ้นหนึ่งเป็นอีกชิ้นหนึ่งนั้นมีการดำเนินงานที่แตกต่างกันออกไป และจะเป็นไปตาม
การตรวจสอบที่เฉพาะเจาะจง สำหรับการปรับขนาดแหวน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้:

ขั้นตอนการบริการมีดังต่อไปนี้

 • ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพชิ้นงาน
 • วัดขนาดตัวเรือนของแหวน
 • ตัดตัวเรือนของแหวน
 • เพิ่ม/ลดวัสดุ
 • บัดกรี
 • ขัดเงาทองคำ/ลอกชั้นโรเดียมออก
 • ทำความสะอาดชิ้นงาน
 • ชุบโรเดียมให้กับวัสดุไวท์โกลด์
 • ควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน

การสลักตามความต้องการส่วนบุคคล

คุณสามารถปรับแต่งเครื่องประดับตามความต้องการส่วนบุคคลได้โดยการสลักชื่อ หรือข้อความลงในโลหะล้ำค่านั้นๆ
การดำเนินการนี้อาจไม่สามารถทำได้กับเครื่องประดับบางชิ้น และขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นผิว

ขั้นตอนการบริการมีดังต่อไปนี้

 • ทำความสะอาดชิ้นงาน
 • ตรวจสอบสภาพชิ้นงาน
 • สลักชื่อ/ข้อความส่วนตัว
 • ขัดเงาทองคำ/ลอกชั้นโรเดียมออก
 • ทำความสะอาดชิ้นงาน
 • ชุบโรเดียมให้กับแร่ทองคำขาว
 • ควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน

คำอธิบายการปฏิบัติงาน

การทำความสะอาดชิ้นงาน

เจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดเครื่องประดับแต่ละชิ้นอย่างระมัดระวังด้วยแปรงที่มีขนอ่อนนุ่มและเครื่องมือที่ปรับแต่งมา
เป็นพิเศษ นอกจากนี้ ศูนย์เครื่องประดับชาเนลจะใช้คลื่นอัลตราซาวด์เพื่อทำความสะอาดชิ้นส่วนที่เข้าถึงได้ยากสำหรับอัญมณีบางชนิดด้วย

*ไม่รวมอัญมณีบางชนิด เช่น มรกต แทนซาไนต์ และมุก เนื่องจากอัญมณีเหล่านี้บอบบางเกินกว่าจะใช้คลื่นอัลตราซาวด์

การตรวจสอบสภาพของเครื่องประดับ

ช่างเครื่องประดับจะทำการศึกษาเครื่องประดับแต่ละชิ้นอย่างละเอียด เพื่อที่จะพิจารณาว่า ควรใช้วิธีใดกับเครื่องประดับชิ้นใด

การปรับขนาดใหม่

การปรับขนาดใหม่สำหรับไฟน์จิวเวลรี่แต่ละชิ้นของชาเนลมีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไป พนักงานขายยินดีให้คำแนะนำและแนะนำเทคนิคที่เหมาะสมที่สุดให้แก่ท่าน

การร้อยมุกใหม่

หลังจากทำความสะอาดอย่างระมัดระวังแล้ว มุกจะถูกร้อยทีละเม็ดด้วยไหมเส้นใหม่

ไฟน์จิวเวลรี่บางรุ่นของชาเนลจะใช้วิธีร้อยผูกเงื่อน เทคนิคนี้จะลดการเสียดสีระหว่างชิ้นมุก และช่วยไม่ให้มุกสูญหาย
หากเส้นไหมขาด

การควบคุมการฝังอัญมณี

กระบวนการการฝังอัญมณีลงบนเครื่องประดับทุกขั้นตอนจะได้รับการตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน หากเกิดความเสียหายใน
การฝังอัญมณี จะมีการเปลี่ยนชิ้นงานใหม่ทุกครั้งเพื่อป้องกันอัญมณีสูญหาย

ขัดเงาทองคำ/ลอกชั้นโรเดียมออกจากวัสดุไวท์โกลด์

ชิ้นงานเครื่องประดับไวท์โกลด์ทุกชิ้นชุบไว้ด้วยโรเดียมชั้นบางๆ เพื่อให้พื้นผิวสมบูรณ์แบบและเปล่งประกายงดงาม
ชั้นโรเดียมนี้จะถูกลอกออกด้วยวิธีการขัดเงา นอกจากนี้ การขัดยังเป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับชิ้นงานเครื่องประดับทองคำและทองคำขาวเพื่อลดรอยขีดข่วน ช่างขัดจะใช้แปรงและลูกกลิ้งจุ่มลงในน้ำยาขัด (เนื้อหยาบ) ที่ใช้กับชิ้นงานทีละชิ้นเพื่อให้ได้พื้นผิวที่สมบูรณ์แบบหลังจากการขัด ทั้งนี้ การขัดจะทำให้ชั้นพื้นผิวของวัสดุจะหลุดลอกออกไปเล็กน้อย

ดังนั้น ขั้นตอนดำเนินการที่ละเอียดอ่อนนี้จึงต้องอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หลังจากขัดเสร็จแล้ว สภาพพ
ื้นผิวและขอบชิ้นงานเครื่องประดับของท่านอาจเปลี่ยนแปลงไป เราไม่แนะนำให้คุณขอรับบริการนี้บ่อยครั้ง (แนะนำให้
รับบริการสูงสุด 3 ครั้งตลอดอายุของชิ้นงาน)

การชุบโรเดียมให้กับไวท์โกลด์

หลังจากที่ลอกชั้นโรเดียมเดิมออกแล้ว ชิ้นงานเครื่องประดับจะถูกนำไปแช่ในน้ำยาอาบโรเดียม เพื่อให้เกิดชั้นโรเดียม
ขึ้นใหม่ที่จะคืนความเปล่งประกายและความขาวสดใสให้แก่ไวท์โกลด์

การควบคุมชิ้นงาน

ก่อนจะออกจากศูนย์ เครื่องประดับของท่านจะได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับมาตรฐาน
ด้านคุณภาพระดับสูงสำหรับเครื่องประดับล้ำค่าของชาเนล

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา. ดูเพิ่มเติม