การรับประกันและการรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้
ไฟน์ จิวเวลรี่

การรับประกัน

ขณะนี้ เครื่องประดับไฟน์ จิวเวลรี่ทุกชิ้นของชาเนลอยู่ภายใต้กฎหมายการรับประกันที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งการรับประกัน
ไม่ครอบคลุมในกรณีต่อไปนี้:

  • ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือจากการใช้งานชิ้นงานเครื่องประดับอย่างไม่เหมาะสมหรือผิดวิธี
  • ความเสียหายอันเนื่องมาจากการซ่อมแซม หรือการถอดประกอบซึ่งไม่ได้ดำเนินการโดยบูติคของชาเนล
  • ผลสืบเนื่องจากการสึกหรอตามปกติ และตามอายุของชิ้นงานเครื่องประดับ

นอกเหนือจากกรณีเหล่านี้ ท่านสามารถส่งเครื่องประดับไฟน์ จิวเวลรี่ของชาเนลเข้ารับการบริการได้ตลอดอายุของ
เครื่องประดับ โดยท่านสามารถนำเครื่องประดับไปที่บูติคของชาเนลได้ทุกสาขา เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญของเราตรวจสอบเครื่องประดับของท่าน หากต้องการค้นหาบูติคที่ใกล้ที่สุด โปรดดูที่เครื่องมือค้นหาร้าน หรือติดต่อเรา

การรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้

เครื่องประดับของท่านได้รับการรังสรรค์ขึ้นในเวิร์กช็อปไฟน์จิวเวลรี่ของเรา ด้วยความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต
เราขอรับรองว่า ชิ้นงานเครื่องประดับไฟน์จิวเวลรี่ของชาเนลทุกชิ้นทำขึ้นจากทองคำ (750‰) หรือทองคำขาว (950‰)

การรับรองเครื่องประดับว่าเป็นของแท้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อท่านได้ซื้อเครื่องประดับนั้นจากบูติคของชาเนลเท่านั้น และเช่นเดียวกัน เฉพาะเครื่องประดับของแท้จากชาเนลเท่านั้นที่มีสิทธิ์รับบริการซ่อมจากชาเนล

เครื่องประดับที่ถูกขโมย

ในกรณีที่เครื่องประดับชาเนลของท่านถูกขโมย โปรดติดต่อบูติคของชาเนลที่คุณสะดวก

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา. ดูเพิ่มเติม