แฟชั่นโชว์คอลเลคชั่น Métiers d’art 2019/20
ปารีส – 31 ถนนกัมบง

เสื้อแจ็คเก็ตชาเนล

เสื้อแจ็คเก็ตทรงตรง
และมีโครงสร้าง
สะท้อนเสน่ห์ร่วมสมัย

ผ้าทวีตปรากฏบนชุดสูท
ที่มีความยืดหยุ่น

แถบเปียช่วยเพิ่มเค้าโครงรอบเสื้อแจ็คเก็ต
ด้วยการประดิดประดอยอย่างสะดุดตา

กระดุมของชาเนล
เป็นการตกแต่งขั้นสุดท้าย
ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์

วีร์จินี วิยาร์ดออกแบบเสื้อแจ็คเก็ต
ให้มีความทันสมัยด้วยการ
ดัดแปลงสัดส่วนอย่างมีลูกเล่น

buffering

LIVE
Past time:00:00Total time:00:00

เสื้อแจ็คเก็ตได้รับการนำมาออกแบบใหม่
ครั้งแล้วครั้งเล่า

เบื้องหลังกับ
วีร์จินี วิยาร์ด และเลอมารีเอ

buffering

LIVE
Past time:00:00Total time:00:00

buffering

LIVE
Past time:00:00Total time:00:00

81 ลุค

Métiers d'art 2019/20

 1. ลุค 6 - Métiers d'art 2019/20
 2. ลุค 7 - Métiers d'art 2019/20
 3. ลุค 8 - Métiers d'art 2019/20
 4. ลุค 9 - Métiers d'art 2019/20
 5. ลุค 10 - Métiers d'art 2019/20
 6. ลุค 11 - Métiers d'art 2019/20
 7. ลุค 13 - Métiers d'art 2019/20
 8. ลุค 15 - Métiers d'art 2019/20
 9. ลุค 17 - Métiers d'art 2019/20
 10. ลุค 18 - Métiers d'art 2019/20
 11. ลุค 19 - Métiers d'art 2019/20
 12. ลุค 21 - Métiers d'art 2019/20
 13. ลุค 22 - Métiers d'art 2019/20
 14. ลุค 23 - Métiers d'art 2019/20
 15. ลุค 27 - Métiers d'art 2019/20
 16. ลุค 28 - Métiers d'art 2019/20
 17. ลุค 29 - Métiers d'art 2019/20
 18. ลุค 33 - Métiers d'art 2019/20
 19. ลุค 34 - Métiers d'art 2019/20
 20. ลุค 38 - Métiers d'art 2019/20
 21. ลุค 39 - Métiers d'art 2019/20
 22. ลุค 42 - Métiers d'art 2019/20
 23. ลุค 43 - Métiers d'art 2019/20
 24. ลุค 48 - Métiers d'art 2019/20
 25. ลุค 49 - Métiers d'art 2019/20
 26. ลุค 50 - Métiers d'art 2019/20
 27. ลุค 53 - Métiers d'art 2019/20
 28. ลุค 60 - Métiers d'art 2019/20
 29. ลุค 64 - Métiers d'art 2019/20
 30. ลุค 71 - Métiers d'art 2019/20

ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020

 1. ลุค 2 - ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 2. ลุค 6 - ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 3. ลุค 10 - ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 4. ลุค 11 - ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 5. ลุค 13 - ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 6. ลุค 15 - ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 7. ลุค 16 - ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 8. ลุค 19 - ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 9. ลุค 22 - ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 10. ลุค 23 - ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 11. ลุค 28 - ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 12. ลุค 29 - ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 13. ลุค 34 - ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 14. ลุค 35 - ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 15. ลุค 36 - ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 16. ลุค 37 - ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 17. ลุค 41 - ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 18. ลุค 42 - ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 19. ลุค 43 - ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 20. ลุค 44 - ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 21. ลุค 47 - ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 22. ลุค 48 - ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 23. ลุค 49 - ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 24. ลุค 58 - ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 25. ลุค 59 - ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 26. ลุค 65 - ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 27. ลุค 66 - ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020

พรี-คอลเลคชั่นฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020

 1. ลุค 1 - พรี-คอลเลคชั่นฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 2. ลุค 3 - พรี-คอลเลคชั่นฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 3. ลุค 4 - พรี-คอลเลคชั่นฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 4. ลุค 5 - พรี-คอลเลคชั่นฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 5. ลุค 6 - พรี-คอลเลคชั่นฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 6. ลุค 9 - พรี-คอลเลคชั่นฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 7. ลุค 12 - พรี-คอลเลคชั่นฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 8. ลุค 16 - พรี-คอลเลคชั่นฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 9. ลุค 17 - พรี-คอลเลคชั่นฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
 10. ลุค 18 - พรี-คอลเลคชั่นฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020