เสื้อโค้ท ผ้าทวีตตกแต่งงานปัก สีมัลติคัลเลอร์

อ้างอิง  P76274 V68148 NT023

กรุณาสอบถามราคาได้ที่บูติค

ค้นพบชิ้นงานเพิ่มเติมในบูติค

Chanel & moi

Chanel&moiโปรแกรมบริการที่ช่วยดูแลรักษาผลงานการรังสรรค์แต่ละชิ้นของ CHANEL

เพื่อคงความงดงามและยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น แบรนด์ได้รังสรรค์โปรแกรม CHANEL & moi ขึ้น การบริการที่ออกแบบให้มีความเฉพาะเจาะจงตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมหรือฟื้นฟูสภาพผลิตภัณฑ์ให้กลับมางดงามอีกครั้ง

ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2024
เสื้อผ้า

ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2024 เสื้อผ้า