รองเท้าแซนดัลมีสายรัดส้น

หนังแพะชนิดหนังกลับและหนังแกะ

38,500 THB*

ราคาขายปลีกที่แนะนำ