กระเป๋ามิโนดิแยร์รูปมินิแวน อะคริลิกใส อีนาเมล คริสตัล และโลหะสีทอง สีดำ, สีขาว และสีทอง

อ้างอิง  AS4590 B14952 NT531

กรุณาสอบถามราคาได้ที่บูติค

ขนาด

9.4 × 16 × 8.7 cm ( )

ตัวเลือก (2)

ค้นพบชิ้นงานเพิ่มเติมในบูติค

Chanel & moi

Chanel&moiโปรแกรมบริการที่ช่วยดูแลรักษาผลงานการรังสรรค์แต่ละชิ้นของ CHANEL

เพื่อคงความงดงามและยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น แบรนด์ได้รังสรรค์โปรแกรม CHANEL & moi ขึ้น การบริการที่ออกแบบให้มีความเฉพาะเจาะจงตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมหรือฟื้นฟูสภาพผลิตภัณฑ์ให้กลับมางดงามอีกครั้ง