กระเป๋าถือแบบมีเชือกรูดใบเล็ก

หนังลูกแกะ, มุกประดับ และโลหะสีทอง

167,500 THB*

ราคาขายปลีกที่แนะนำ