กระเป๋าถือแบบมีเชือกรูดใบเล็ก

หนังแพะชนิดหนังกลับและโลหะสีทอง

119,500 THB*

ราคาขายปลีกที่แนะนำ