กระเป๋าถือโฮโบ CHANEL's GABRIELLE

หนังวัว หนังวัวชนิดเรียบ โลหะสีทองและโลหะสีเงิน

162,000 THB*

ราคาขายปลีกที่แนะนำ