กระเป๋าถือ 2.55 มินิ หนังลูกวัวย่น, โลหะสีทอง สีเขียว

อ้างอิง  AS0874 Y04634 N9315

129,500 THB*

ขนาด

15.5 × 20 × 6 cm ( )

ความหลากหลาย (5)
เครื่องหนัง
กลับไปยัง เครื่องหนัง
ผ้าทวีตและเนื้อผ้าอื่น ๆ
กลับไปยัง ผ้าทวีตและเนื้อผ้าอื่น ๆ
วััสดุอื่น ๆ
กลับไปยัง วััสดุอื่น ๆ

มีสินค้าให้เลือกมากกว่าในบูติค

*ราคาปลีกที่แนะนำ. ข้อมูลเพิ่มเติม

กระเป๋าถือ 2.55 มินิ

หนังลูกวัวย่น, โลหะสีทอง

129,500 THB*

ราคาขายปลีกที่แนะนำ