กระเป๋าเพาช์ CHANEL 19 พร้อมที่คล้องมือ

หนังแพะเคลือบเงา สีทอง สีเงิน และโลหะเคลือบรูทีเนียม

66,000 THB*

ราคาขายปลีกที่แนะนำ