กระเป๋าเพาช์ CHANEL 19 ใบเล็ก

หนังแกะ โลหะสีทอง โลหะสีเงิน และโลหะเคลือบรูทีเนียม

23,000 THB*

ราคาขายปลีกที่แนะนำ