กระเป๋าเพาช์ CHANEL 19 หนังแกะเชียร์ลิ่ง โลหะสีทอง โลหะสีเงิน และโลหะเคลือบรูทีเนียม สีดำ

อ้างอิง  AP0951 B03444 94305

46,000 THB*

ขนาด

20 × 27.5 × 1 cm ( )

ความหลากหลาย (2)
ผ้าทวีตและเนื้อผ้าอื่น ๆ
กลับไปยัง ผ้าทวีตและเนื้อผ้าอื่น ๆ
วััสดุอื่น ๆ
กลับไปยัง วััสดุอื่น ๆ

มีสินค้าให้เลือกมากกว่าในบูติค

*ราคาปลีกที่แนะนำ. ข้อมูลเพิ่มเติม

กระเป๋าเพาช์ CHANEL 19

หนังแกะเชียร์ลิ่ง โลหะสีทอง โลหะสีเงิน และโลหะเคลือบรูทีเนียม

46,000 THB*

ราคาขายปลีกที่แนะนำ