สร้อยคอโช้คเกอร์

โลหะและหนังแกะ

32,500 THB*

ราคาขายปลีกที่แนะนำ