สร้อยคอยาว

โลหะ, มุกน้ำจืด, มุกแก้ว และเรซิน

42,000 THB*

ราคาขายปลีกที่แนะนำ