สร้อยคอโช้คเกอร์

โลหะ, หนังแกะ และคริสตัล

41,500 THB*

ราคาขายปลีกที่แนะนำ