กระดานโต้คลื่น

คาร์บอน พีวีซี และ EVA

235,000 THB*

ราคาขายปลีกที่แนะนำ