กระเป๋าโฮโบ CHANEL's GABRIELLE ใบใหญ่

หนังวัว หนังลูกวัวชนิดเรียบ โลหะสีทอง โลหะสีเงิน และโลหะเคลือบรูทีเนียม

155,500 THB*

ราคาขายปลีกที่แนะนำ