กระเป๋าโฮโบ CHANEL's GABRIELLE ใบเล็ก หนังวัว หนังลูกวัวชนิดเรียบ และโลหะสีดำ สีดำ

อ้างอิง  A91810 B01935 94305

168,000 THB*

ขนาด

15 × 20 × 8 cm ( )

ความหลากหลาย (12)
เครื่องหนัง
กลับไปยัง เครื่องหนัง
ผ้าทวีตและเนื้อผ้าอื่น ๆ
กลับไปยัง ผ้าทวีตและเนื้อผ้าอื่น ๆ
วััสดุอื่น ๆ
กลับไปยัง วััสดุอื่น ๆ

มีสินค้าให้เลือกมากกว่าในบูติค

*ราคาปลีกที่แนะนำ. ข้อมูลเพิ่มเติม

กระเป๋าโฮโบ CHANEL's GABRIELLE ใบเล็ก

หนังวัว หนังลูกวัวชนิดเรียบ และโลหะสีดำ

168,000 THB*

ราคาขายปลีกที่แนะนำ