กระเป๋าโฮโบ CHANEL's GABRIELLE ใบเล็ก หนังแพะ โลหะสีทองและโลหะสีเงิน สีชมพู

อ้างอิง  A91810 B01654 N5204

132,500 THB*

ขนาด

15 x 20 x 8 cm ( )

ความหลากหลาย (10)
เครื่องหนัง
กลับไปยัง เครื่องหนัง
ผ้าทวีตและเนื้อผ้าอื่น ๆ
กลับไปยัง ผ้าทวีตและเนื้อผ้าอื่น ๆ
วััสดุอื่น ๆ
กลับไปยัง วััสดุอื่น ๆ

มีสินค้าให้เลือกมากกว่าในบูติค

*ราคาปลีกที่แนะนำ ข้อมูลเพิ่มเติม

กระเป๋าโฮโบ CHANEL's GABRIELLE ใบเล็ก

หนังแพะ โลหะสีทองและโลหะสีเงิน

132,500 THB*

ราคาขายปลีกที่แนะนำ