กระเป๋าโฮโบ CHANEL's GABRIELLE ใบเล็ก หนังลูกวัวย่น, โลหะสีเงิน, โลหะสีทอง สีเขียว

อ้างอิง  A91810 B00877 N4709

144,000 THB*

ขนาด

15 × 20 × 8 cm ( )

ความหลากหลาย (10)
เครื่องหนัง
กลับไปยัง เครื่องหนัง
ผ้าทวีตและเนื้อผ้าอื่น ๆ
กลับไปยัง ผ้าทวีตและเนื้อผ้าอื่น ๆ
วััสดุอื่น ๆ
กลับไปยัง วััสดุอื่น ๆ

มีสินค้าให้เลือกมากกว่าในบูติค

*ราคาปลีกที่แนะนำ. ข้อมูลเพิ่มเติม

กระเป๋าโฮโบ CHANEL's GABRIELLE ใบเล็ก

หนังลูกวัวย่น, โลหะสีเงิน, โลหะสีทอง

144,000 THB*

ราคาขายปลีกที่แนะนำ