4 ลุค

โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2019/20

  1. ลุค 6 - โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2019/20
  2. ลุค 10 - โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2019/20
  3. ลุค 28 - โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2019/20
  4. ลุค 51 - โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2019/20