8 ลุค

โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2019/20

  1. ลุค 20 - โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2019/20
  2. ลุค 21 - โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2019/20
  3. ลุค 24 - โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2019/20
  4. ลุค 43 - โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2019/20
  5. ลุค 52 - โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2019/20
  6. ลุค 69 - โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2019/20
  7. ลุค 72 - โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2019/20
  8. ลุค 74 - โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2019/20