8 ลุค

ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020

  1. ลุค 2 - ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
  2. ลุค 12 - ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
  3. ลุค 35 - ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020
  4. ลุค 44 - ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2020

โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2019/20

  1. ลุค 7 - โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2019/20
  2. ลุค 10 - โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2019/20
  3. ลุค 33 - โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2019/20
  4. ลุค 56 - โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2019/20